ติดต่อเรา
 
 

บริษัท เอนทิส แมนเนจเม้นท์ จำกัด


วัน-เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 08:30-17:30 น.

1,3 อาคารพรหมธาราวงศ์ ชั้น 4 ดี ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 

 

โทรศัพท์: 02 720 1771 , 081 580 8822
แฟกซ์: 02 720 1772, 02 903 0080 ต่อ 4565
 
โทร.081 580 8822

 


E-mail
 :training@entismanagement.com
 
www.facebook.com /entismanagement
 
Twitter : 
@entis_iso

 


View Entis management Co., Ltd. in a larger map